Επισκευές ενοικιάσεις επαγγελματικών μηχανημάτων ήχου

Επισκευές ηχητικών συστημάτων

Επισκευή μίκτη ήχου

Επισκευή επαγγελματικού ενισχυτή

  • Διαθέτουμε 20ετή εμπειρία στο service επαγγελματικών και οικιακών συστημάτων ήχου.

  • Σύγχρονο εργαστήριο εξοπλισμένο με τα κατάλληλα όργανα ελέγχου επισκευής και ρύθμισης

  • Τεχνικά σχεδιαγράματα των περισσοτέρων συσκευών ήχου

  • Δεχόμαστε μηχανήματα για επισκευή απο όλη την Ελλάδα

  • Υπολογισμός κόστους χρέωσης επισκευής ανευ χρέωσης

  • Σύντομος χρόνος επισκευής

  • Γνήσια ανταλλακτικά

  • Εγγύηση επισκευής

  • Φιλικές τιμές

service μπομπινόφωνο